ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017 – 2018

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΝΗΠΙΩΝ

1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Αριθμός Μητρώου 18412 Πρωτοδικείου Αθηνών

ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 18 · ΚΗΦΙΣΙΑ – Τ.Κ.14562

Fax: 210.80.17.267 · e-mail: info@1school.gr

 

Χαρακτηρισμός εγγράφου: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Βαθμ. Προτεραιότητας: ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

Αρ. αρχείου μας: Η.Α.1/110917/Α/Ε/Π1/Κ1

Τόπος/Ημερομηνία: Κηφισιά, 11-09-2017

ΠΡΟΣ:

1)Γονείς και κηδεμόνες μαθητών νηπίων 1ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς

ΘΕΜΑ: Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών (για το Εκπαιδευτικό Έτος 2017-2018)

Αξιότιμοι γονείς/κηδεμόνες,

Σύμφωνα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 τ. Α’ /01.08.2017) [βλ. σχετικό 1] ρυθμίζονται θέματα που άπτονται της οργάνωσης και λειτουργίας των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018. Σας προτρέπουμε να το διαβάσετε με προσοχή ώστε να σχηματίσετε μία πρώτη εικόνα, του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις δομές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τυχόν απορίες σας μπορείτε να απευθύνεστε στις εκπαιδευτικούς της μονάδας ή σε μέλη από το Δ.Σ. του οικείου Συλλόγου.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του 1ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς

Ο πρόεδρος,

Χάρης Πάτσης

Αφήστε μια απάντηση