1ο-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΜΙΚΡΟΙ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ-PIC1

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ

— “Κάλλιστόν ἐστί κτῆμα παιδεία βροτοῖς.”
(Η παιδεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό.) – Μένανδρος ο Κηφισεύς.

Ενστερνιζόμενοι αυτήν τη φράση σας καλοσωρίζουμε στο ιστολόγιο του Συλλόγου Γονέων Μαθητών – Νηπίων του 1ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς.

Σκοπός του οργάνου μας είναι η συσπείρωση των γονέων μελών του, σε κοινή και συντονισμένη προσπάθεια με στόχους:

1. Τη μελέτη, προβολή, προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του σχολείου και των μαθητών – νηπίων.

2. Την περαιτέρω ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης.

3. Την προσαρμογή της εκπαίδευσης, των μαθημάτων και των μαθητικών προγραμμάτων στις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις, ώστε να επιτυγχάνεται η ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών – νηπίων.

Βασικοί πυλώνες της επίτευξης των παραπάνω στόχων είναι:

1. Η ανάπτυξη στενής και αποδοτικής  συνεργασίας των γονέων μελών μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτικούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με τους συλλόγους, σωματεία και φορείς του οικείου ή και όμορων Δήμων με παρόμοιους σκοπούς.

2. Η στενή συνεργασία του Συλλόγου με ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα των γονέων και με λοιπές αντίστοιχες οργανώσεις, με τους συνδικαλιστικούς φορείς των εκπαιδευτικών, τη Σχολική Επιτροπή (Σ.Ε.), το Σχολικό Συμβούλιο (Σ.Σ.), τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) και κάθε έτερη Αρχή ή Οργάνωση που δύναται να λειτουργεί επικουρικά ως προς την επίτευξη των σκοπών ύπαρξης του.

3. Η οργάνωση διαλέξεων – ομιλιών, εκδηλώσεων – συγκεντρώσεων, εκδρομών και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

4. Οι παραστάσεις, η υποβολή υπομνημάτων ή άλλων εγγράφων και η με κάθε μέσο ενημέρωση των αρμοδίων τόσο για την πληροφόρηση όσο και προώθηση λύσεων στα προβλήματα, καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιοποίησης τούτων, όποτε κρίνεται σκόπιμο.

5. Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριότητας από μέλη του Συλλόγου, η συμμετοχή εκπροσώπων του στα συλλογικά όργανα που προβλέπονται από το ισχύον σε κάθε περίπτωση νομικό πλαίσιο, καθώς και οιαδήποτε νόμιμη ενέργεια ήθελε κριθεί απαραίτητη σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων  του.

Οι προσπάθειες από μέρους μας για τη βελτίωση του υφιστάμενου σχολικού περιβάλλοντος είναι διαρκείς και η παρουσία μας στο διαδίκτυο που εγκαινιάζεται σήμερα, 02 Δεκεμβρίου 2016, μέσω του συγκεκριμένου ιστοχώρου ευελπιστεί να σας κρατάει ενήμερους για σχετικά θέματα μα και να προάγει την ανάμεταξύ μας ανταλλαγή απόψεων.

…Περιηγηθείτε στις φιλοξενούμενες ενότητες και γνωρίστε τις δράσεις μας αλλά και το 1ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου.

Αφήστε μια απάντηση